SYNTHETIC CLASSIC DUO PRESENTS THE CD
1. Lári Fári /Kálmán/ sl. text M.Godová
2. Po tanci túžim len /F.Loewe/ sl. text D.Heger
3. Spev Denisy /F.Herve/ sl. text D.Heger
4. Pieseň o rodnej zemi /G.Dusík/P.Braxatoris/
5. Alla Turca /W.A.Mozart/
6. Zatancuj si so mnou holubička /G.Dusík/P.Braxatoris/
7. Čiribirin /A.Pastalozza/ sl. text M.Godová
8. Romane romanca
9. Hello, Dolly /J.Herman/ sl. text D.Heger
10. Povedal si, že ma vezmeš * Tichá voda * Tota Heľpa
11. A ja taka čarna * Nič to zato, že ja čarna * Ej zalužicke poľo *
Ďaleká paseka * A ja taka dzivočka
12. Šablový tanec /A.Chačaturjan/
13. Dželem, dželem * Ostra vake Roma * Teta Žuži sl. text. M.Godová
14. Ando páni Lamáši * Júlia Júlia

O SPEVÁČKE KONTAKT PONUKA